Covid-19 Hygiëneprotocol Schoonheidsspecialisten

Impact van onderstaand protocol:

 • Bij licht gezondheidsklachten, blijf thuis;
 • Ook als je huisgenoten klachten hebben vraag ik je thuis te blijven;
 • Je krijgt de dag voorafgaand aan de afspraak een mail met de regels;
 • Bezoek de salon alleen op afspraak en alleen;
 • Ik plan tussen iedere afspraak 15 minuten om de salon te reinigen;
 • Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat;
 • Reinig je handen bij binnenkomst met desinfect vloeistof;
 • Ik zorg voor een hygiënische ruimte conform het Protocol;

Versie 1.0 5 mei 2020

INLEIDING

De afspraken volgens het COVID-19 Hygiëneprotocol schoonheidsspecialisten (verder: Protocol) zijn verplicht voor alle ondernemingen in de schoonheidsverzorging en voor de uit hoofde van de beroepsuitoefening gangbare handelingen en behandelingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen behandelingen die in de eigen onderneming worden gegeven dan wel ambulant worden uitgevoerd. Ook derden die deze ondernemingen bezoeken, houden zich aan de regels in dit Protocol. Daarnaast zijn de algemeen geldende RIVM-richtlijnen onderdeel van dit Protocol.

Onderdeel van het Protocol zijn de eerder door de ANBOS gegeven maatregelen, zoals weergegeven in het richtsnoer Hygiëne, Arbeidsomstandigheden en Milieu (HAM). De inhoud van het Protocol wordt door werkgevers (tijdelijk) opgenomen in de Risico inventarisatie en evaluatie (RIE).

Dit Protocol is opgesteld in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. FNV MOOI heeft adviezen gegeven vanuit de vakbond en heeft het Protocol goedgekeurd. Er is overleg gevoerd over de maatregelen met de andere branches in de uiterlijke verzorging; ANKO, ProVoet. Ook is overleg geweest met de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, Beauty Trade Professionals en de Belgische Beauty Federatie.

Bij dit Protocol hoort een poster waarmee kenbaar gemaakt wordt dat het COVID-19 Hygiëneprotocol schoonheidsspecialisten voor de desbetreffende onderneming geldt. De schoonheidsspecialist zal de consument (voor het bezoek aan de onderneming) op de hoogte brengen van het COVID-19 Hygiëneprotocol schoonheidsspecialisten.

Dit protocol is een goedgekeurde branche- uitwerking van RIVM-richtlijnen. Wettelijke richtlijnen worden altijd door de Rijksoverheid / het RIVM bepaald.

WERKING VAN DIT PROTOCOL

Wanneer treedt dit protocol in werking?

1. Algemeen

a. Zie voor alle reguliere hygiënemaatregelen het Richtsnoer Hygiëne, Arbeidsomstandigheden en Milieu en de regels van het RIVM.

2. De ondernemer

 1. Voor zowel de eigenaar/ondernemer als eventuele werknemers geldt dat zij thuisblijven en uitzieken bij een van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38° C), koorts (vanaf 38° C) of benauwdheidsklachten.
 2. Als er iemand in de thuissituatie van de eigenaar/ondernemer koorts heeft (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten, blijft hij thuis.
 3. Voor zowel de eigenaar/ondernemer als eventuele werknemers geldt: neem iedere morgen je temperatuur op.
 4. Het is aan de werkgever hierop controle te blijven uitoefenen.
 5. Behoor je tot een kwetsbare groep, neem dan contact op met je arts of de bedrijfsarts. Overleg of en op welke wijze er veilig gewerkt kan worden. Neem hierbij aandachtspunten van het LCI-richtlijn COVID-19 rondom kwetsbare medewerkers in acht en de LCI-richtlijn zwangerschap, werk en COVID-19.
 6. Gebruik uitsluitend je eigen werkbenodigdheden en eventuele bedrijfskleding. Deel deze niet met anderen.

3. Indeling van ruimtes

 1. Bij (grotere) salons: spreid werknemers in verschillende teams, laat werknemers altijd in dezelfde teams werken, verdeel de werkzaamheden efficiënt over meerdere ruimtes/cabines. Spreid werk en pauzes zodanig dat ook daar de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd.
 2. Bij behandelingen die niet in een gesloten cabine plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld manicure of pedicure behandelingen, gebruik waar mogelijk schermen.
 3. Indien delen van de ruimtes worden verhuurd aan derden, gelden voor huurders dezelfde bepalingen zoals vernoemd in dit Protocol.

4. Voorafgaand aan de afspraak

 1. Werk uitsluitend op afspraak en plan voldoende ruimte tussen je behandelingen.
 2. Neem altijd vooraf contact op met je klant om aan te geven dat er hygiënemaatregelen worden genomen in de salon. Je kunt dit ook vermelden bij de bevestiging in het online boekingssysteem.
 3. Geef daarbij duidelijk aan dat klanten met (lichte) klachten thuis moeten blijven (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38° C),koorts (vanaf 38° C) en of benauwdheidsklachten).
 4. Vraagde klant tevens om precies op tijd te komen. Niet te vroeg maar ook niet te laat. Maximaal 5 min voor de afspraak zodat ze niet hoeven te wachten in de ontvangstruimte. Richt een wachtruimte zodanig in dat daar altijd kan worden voldaan aan de 1,5 meter afstand.

5. Klanten ontvangen

 1. De klant volgt de aanwijzingen op van de ondernemer/het personeel. De klant komt alleen naar de salon. Heeft eenklant begeleiding nodig, dan mag de klant 1 persoon als begeleiding meenemen (maar alleen na nadrukkelijke toestemming van de eigenaar).
 2. Neem bij binnenkomst van de klant een intake af en bespreek de gezondheidsregels inclusief de 1,5 meter afstand.
 3. Geef géén hand bij ontvangst of vertrek.
 4. Laat de klant zelf de jas ophangen. De kapstok en eventuele kleerhangers worden na elke gebruiker gereinigd.
 5. Laat klanten hun handen wassen na binnenkomst, of een handgel gebruiken met alcohol (70%). De onderneming zorgt dat hier voldoende van in pompjes aanwezig is.
 6. Werk altijd één op één. Geef geen duo-behandelingen. Zorg dat een klant zo min mogelijk tijd doorbrengt in een wachtruimte. Haal ze zo mogelijk bij de deur op. Een wachtruimte dient ingericht te zijn zodat daar altijd kan worden voldaan aan de 1,5 meter afstand.
 7. Beperk je tot de behandeling; bied de klant geen koffie of thee aan, stel eventuele automaten buiten gebruik.

6. Reinigenruimtes(ontvangst-,werk-entoiletruimte)

 1. Reinig na elk klantbezoek de cabine en alle oppervlakten waar contact mee is/kan zijn geweest. Dus bijvoorbeeld ook de buitenkant van flesjes/tubes en armleuningen van de stoel en de stoel zelf, maar ook andere gebruikte materialen.
 2. Gebruik stoelhoes, handdoeken en dekens éénmalig en was deze op minimaal 60 graden. Deponeer deze in een afgesloten afvalbak.
 3. Reinig (wacht)ruimte, balie en pinautomaat na elk gebruik.
 4. Reinig toilet als deze gebruikt is.
 5. Vergeet bij bovenstaande onderdelen niet de deurknoppen, kapstokken etc.

Dit protocol is een goedgekeurde branche- uitwerking van RIVM-richtlijnen. Wettelijke richtlijnen worden altijd door de Rijksoverheid / het RIVM bepaald.

7. Tijdens de behandeling

 1. Laat je klant plaatsnemen in de behandelstoel; neem voldoende afstand als de klant zich klaarmaakt/uitkleedt voor de behandeling of wacht anders buiten de cabine.
 2. Wasjehandenvoordestartvandebehandeling,entijdensdebehandeling wanneer noodzakelijk.
 3. Praat zo min mogelijk met de klant tijdens de behandeling, voer het adviesgesprek voorafgaand aan de behandeling op 1,5 meter afstand.
 4. Gebruiktijdensdebehandelingpersoonlijkebeschermingsmiddelen,daarwaarhet RIVM/de overheid dit adviseert. Zie het ANBOS advies: document ‘Advies ANBOS gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen’.
 5. Raak tijdens de behandelingen je eigen gezicht niet aan.

8. Eindebehandeling

Laat klanten wederom eerst de handen wassen of de handen desinfecteren.
Laat klanten zo veel als mogelijk contactloos betalen via pinautomaat of met een zakelijk Tikkie.

9. Naleving

Vanuit de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg staan schoonheidssalons onder toezicht van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Consumenten kunnen terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

ANBOS heeft voor haar leden een klachtenlijn voor consumenten; klachtenfunctionaris@anbos.nl

10. Voortschrijdend inzicht

Dit Protocol zal worden aangepast als de stand der wetenschap of de situatie daar aanleiding voor geeft.

Inhoud